SILVER JUBILEE
ALUMNI REUNION
-
29 JUNE TO 4 JULY, 2018

 

1. Charanjeet Singh Minhas & family
2. Mrs. & Mr. Anand Rao Cheeti
3. Balwinder Singh Lal
4. Avinash Choudhary & family
5. Harish Arora & family
6. Viraj Bhatnagar & family
7. Mrs. & Mr. Prashant Ugemuge (India)
8. Prashant Jain (Australia)
9. Zishan Haider (Saudi Arabia)
10. Mrs. & Mr. Navdeep Singh Gill
11. Vivek Bhanot
12. E Ravinder
13. Nirmal Singh Khatra
14. Vikas Chopra (India)
15. Ajay Mahale
16. Bhavesh Vora (India)
17. Krishnamoorthy Nooka
18. Rajeev Bhalla
19. Deepak Sisodia
20. K Ramakrishna
21. Vamsidhar Ravi
22. Avinash Uttarwar

From Other Batches
1. Mrs. & Mr. Sukhvir Singh Mann
2. Pritam Singh Brar
3. Mitterpal Singh Virk & family
4. Datta Lahane
5. Avinash Dutt & family
6. Manish Khichy
7. Yogesh Dua & family
8. Gurvinder Sandhu
9. Navdeep Dhaliwal
10. Pargat Singh
11. Parminder Gill
12. Mrs. & Mr. Harjinder Singh Riar (India)
13. Rajwinder Singh “Sweety”
14. Sanjay Sharma
15. Harpreet Singh Sandhu
16. Devsharan Singh Hundal